Ministar Alić istakao je da će FMUP snažno podržati sve aktivnosti EUPM-a koje imaju za cilj poboljšanje saradnje i efikasnosti policije u Bosni i Hercegovini

Sarajevo,

08.10.2009.

 

 Saopćenje za javnost

 

Ministar Alić istakao je da će FMUP snažno podržati sve aktivnosti EUPM-a koje imaju za cilj poboljšanje saradnje i efikasnosti policije u Bosni i Hercegovini

 

 

SARAJEVO, 08. oktobar/listopad 2009. godine – Muhidin Alić, federalni ministar unutrašnjih poslova, tokom današnjeg sastanka održanog u FMUP-u sa komesarom Štefanom Felerom, šefom misije EUPM, istakao je da će ovo ministarstvo snažno podržati sve aktivnosti EUPM-a koje imaju za cilj poboljšanje saradnje i efikasnosti policije u Bosni i Hercegovini.

„Naša podrška se posebno ogleda u onim aktivnostima koje će osnažiti kapacitete policijskih agencija u borbi protiv organizovanog kriminala, što je jedan od strateških prioriteta Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova“, naglasio je ministar Alić.

Na današnjem sastanku, šef misije EUPM-a je prezentirao osnovne strateške pravce i plan djelovanja misije EUPM-a u Bosni i Hercegovini u naredne dvije godine.

Zajednički je ocjenjeno da je saradnja i efikasan rad policije nužan kako bi sigurnost građana u Bosni i Hercegovini bila na zadovoljavajućem nivou. (KRAJ)