Inspektori za nadzor kontrolišu agencije, banake, pošte, kladionice, mikrokreditne organizacije

Sarajevo,

10.11.2009.

SAOPćENJE ZA JAVNOST

 

Inspektorat za nadzor rada agencija za zaštitu ljudi i imovine FMUP-a

Inspektori za nadzor kontrolišu agencije, banke, pošte, kladionice, mikrokreditne organizacije

 

 

SARAJEVO, 10. novembar/studeni 2009. godine – U novembru mjesecu Inspektorat za nadzor rada agencija za zaštitu ljudi i imovine FMUP-a, započeo je akciju s ciljem provjere poduzimaju li se mjere zaštite ljudi i imovine u agencijama, što je propisano Uredbom o mjerama zaštite finansijskih institucija („Službene novine FBiH“, broj 18/09).

Inspektorat će vršiti nadzore u finansijskim institucijama 1. kategorije koje su definirane u Uredbi, a to su banke i poslovnice banaka, pošte i poslovnice pošti, te u finansijskoj instituciji 2. kategorije, kao što je Lutija BiH.

Nadzori će se vršiti u saradnji i sa kantonalnim MUP-ovima koji će vršiti nadzor u kladionicama i mikrokreditnim organizacijama.

Iz Inspektorata poručuju da će se prilikom prvog nadzora u svim finansijskim institucijama ukazivati na odredbe Uredbe i Pravilnika o uređajima i opremi koji se mogu koristiti za zaštitu finansijskih institucija („Službene novine FBiH“, broj 65/09) i o uočenim nepravilnostima određivati upravne mjere izdavanjem rješenja sa rokovima za otklanjanje istih. (KRAJ).