U decembru Okrugli sto o temi: „Alkohol kao uzročnik saobraćajnih nesreća u FBiH“

Sarajevo,

24.11.2009.

 

Održan sastanak Ekspertnog tima za analizu i koordinaciju provođenja mjera iz Akcionog plana za provođenje mjera iz dokumenta “Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog saobraćaja 2008.- 2013.” FMUP-a

 

U decembru Okrugli sto o temi: „Alkohol kao uzročnik saobraćajnih nesreća u FBiH“

 

SARAJEVO, 24. novembar/studeni 2009. godine – Na sastanku Ekspertnog tima za analizu i koordinaciju provođenja mjera iz Akcionog plana za provođenje mjera iz dokumenta “Polazne osonove strategije sigurnosti drumskog saobraćaja 2008.-2013.” FMUP-a, koji je održan danas u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, konstatovano je da provođenje aktivnosti iz strategije i dalje daje dobre rezultate.

Naime, u ljetnom periodu, kada je frekvencija saobraćaja pojačana, podaci sa terena pokazuju da je broj saobraćajnih nesreća, odnosno nastradalih i dalje u opadanju, što je i cilj provođenja strategije sigurnosti drumskog saobraćaja 2008.-2013.

Na današnjem sastanku dogovoreno je da 22. decembra 2009. godine bude održan Okrugli sto o temi: „Alkohol kao uzročnik saobraćajnih nesreća u FBiH“ u organizaciji Ekspertnog tima FMUP-a.

Isti dan planirano je i održavanje pres-konferencije na kojoj će biti prezentovani rezultati Ekspertnog tima u proteklih 18 mjeseci.

Ekspertni tim FMUP-a je formiran rješenjem federalnog ministra unutrašnjih poslova Muhidina Alića u julu 2008. godine.
Zadatak Ekspertnog tima je da analizira i koordinira provođenje mjera iz Akcionog plana za provedbu mjera iz dokumenta “Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog saobraćaja Federacije Bosne i Hercegovine 2008.-2013.”, te na osnovu toga da po potrebi daje instrukcije kantonalnim MUP-ovima u daljnjoj realizaciji plana. (KRAJ)