Redovni sastanak federalnog i kantonalnih ministara unutrašnjih poslova

Sarajevo,

26.03.2010.


SAOPćENJE ZA JAVNOST


Redovni sastanak federalnog i kantonalnih ministara unutrašnjih poslova

 

SARAJEVO, 26. mart/ožujak 2010. godine – Broj smrtno stradalih na cestama u Federaciji Bosne i Hercegovini smanjen je za 20 % u odnosu na uporedni period u prethodnim godinama, kao i broj nesreća sa težim tjelesnim povredama, prezentovano je danas na redovnom sastanku federalnog ministra unutrašnjih poslova sa kantonalnim ministrima unutrašnjih poslova.

Sastanak se održava u prostorijama Policijske akademije FMUP-a u Sarajevu, a domaćini ovog sastanka su Muhidin Alić, federalni ministar unutrašnjih poslova i Željko Mijatović, ministar MUP-a Kantona Sarajeva.

Na današnjem sastanku, pored aktulenih pitanja, prezentovana je incijativa Ekspertnog tima FMUP-a za nabavku visoko-sofisticirane opreme, koja će doprinjeti još boljem stanju iz oblasti sigurnosti saobraćaja.

Ekspertni tim FMUP-a je predložio, a što je danas ministrima i prezentovano, da se nabavi 10 pokretnih radara i 10 aparata koji služe za otkrivanje droge u krvi, isključivo kod vozača.

Svi ministri su se složili sa ovom incijativom, koja je i prihvačena, a realizacija ove ideje bit će realizovana do kraja ove godine.

„Drago mi je da je danas usaglašen plan opremanja, što je veoma veliki korak, jer će policija po prvi put imati mogućnost da kod vozača detektuje prisutnost narkotičkih sredstava u krvi, budući da su dosadašnji podaci sa terena iz ove oblasti 0, odnosno nema ih“, kazao je Muhidin Alić, federalni ministar unutrašnjih poslova.

U nastavku sastanka razgovarat će se o funkcionisanju Baze podataka o saobraćajnim nesrećema, o predstojećoj kampanji za poboljšanje sigurnosti u saobraćaju.

Tokom današnjeg sastanka Taib Spahić, direktor Policijske akademije FMUP-a prezentovao je rezultate rada Radne grupe za izradu prijedloga Idejnog projekta opravdanosti uvođenja novog komncepta policijske obuke, za čin „policajac“.

U nastavku sastanka razgovarat će se o funkcionisanju Baze podataka o saobraćajnim nesrećema, o predstojećoj kampanji za poboljšanje sigurnosti u saobraćaju.


Zlatko Miletić, diretkor Federalne uprave policije informisat će ministre o stanju sigurnosti u 2009. godini, a razmatrat će se i informacija potrebnim aktivnostima za ispunjavanje obaveza iz Mape puta za liberalizaciju viznog režima, kao i informacija o Zakonu o unutrašnjim poslovima. (KRAJ)