„K-1“ – Put do vrha

Sarajevo,

19.04.2010.

SAOPćENJE ZA MEDIJE

"K-1" - Put do vrha

U srijedu 14. aprila u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu upriličena je promocija univerzitetskog udžbenika „K-1“ – Put do vrha, autora doc. dr. Safeta Kape, policijskog službenika- samostalnog inspektora Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, i Branka Cikatića.


Promocija ovog udžbenika održana je i u Tokiju 3. aprila, gdje je izazvala veliko interesovanje te je na ovaj način u Japanu promovisan i Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Univerzitet u Sarajevu, grad Sarajevo i Bosna i Hercegovina.
O samom udžbeniku i njegovom nastanku govorio je doc. dr. Safet Kapo, koji je 2006. godine odbranio prvi doktorat iz K-1 sporta o temi: „Strukturalna analiza i model vrhunskih K-1 boraca superteške kategorije“.


„Želja mi je bila da K-1 uvedem u obrazovni sistem, što sam i uspio u saradnji sa kolegom Brankom Cikatićem. Smatram da je sve moguće kada imate cilj i kada uporno radite da ga ostvarite“, istakao je docent Kapo.
Prilikom svog obraćanja gospodin Branko Cikatić, prvi povijesni osvajač K-1 Svjetskog turnira u Japanu 1993. godine, istakao je: „Mislim da smo ovim udžbenikom napravili dobro djelo i ostavili veliki trag iza sebe.“


Ovaj jedinstveni udžbenik i priručnik za sve koji se bave K-1 sportom promovirali su prof. dr. Izet Rađo, prof. dr. sci. Faris Gavrankapetanović i doc. dr. Husnija Kajmović.
Prof. dr. Izet Rađo je istakao da promocija ovog udžbenika ima posebnu važnost kada je u pitanju sport i obrazovanje u Bosni i Hercegovini, te naglasio: „Ovo je prvi udžbenik koji tretira ovu problematiku i prvi udžbenik koji je promoviran u Japanu, zemlji iz koje su i potekli sistemi borilačkih sportova.“


Prof. Dr. Faris Gavrankapetanović je istakao:
„Autori su uočili veliki problem za studente Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu, a to je nedostatak literature koja bi u jednoj cjelini, na jednom mjestu, sintetički i cjelovito obuhvatila stručne i metodičke tekstove iz oblasti K-1 sporta. Udžbenik ovakvog tipa i kapaciteta omogućit će studentima da dobiju što više informacija i saznanja iz ovog segmenta značajnog za sportsku kulturu uopće, kao i brojnim sportskim pregaocima, takmičarima i trenerima.“ – istakao je prof. dr. Faris Gavrankapetanović.


Doc. dr. Husnija Kajmović je prilikom svog obraćanja izrazio zahvalnost i uputio iskrene čestitke autorima udžbenika „K-1“ – Put do vrha.