Na Policijskoj akademiji FMUP-a održana ceremonija dodjele diploma za čin mlađi inspektor

18.06.2010.

 SAOPćENJE ZA JAVNOST

Na Policijskoj akademiji FMUP-a održana ceremonija dodjele diploma za čin mlađi inspektor

SARAJEVO, 18. juni/lipanj 2010. godine - u prostorijama Policijske akademije FMUP-a na Vracama održana je promocija i dodjela diploma povodom završetka VI generacije osnovne policijske obuke za 14 kadeta za čin mlađi inspektor.
Obuku koja je započela 21. decembra 2009. a završila se 18. jnua 2010. godine pohađalo je 14 kadeta, od toga 12 muškaraca i dvije djevojke.
U ovoj generaciji odškolovani su kadrovi za potrebe Policije Brčko Distrikta i Federalne uprave policije.
Tim povodom, kadetima se obratio Muhidin Alić, federalni ministar unutrašnjih poslova:
“Sada stičete status policijskog službenika i čin mlađeg inspektora. Očekujem da ćete svojim radom i zalaganjem, profesionalnim odnosom prema poslu i potrebama zajednice, kojoj služite, doprinijeti poboljšanju sigurnosti naših građana i zaštiti njihove imovine.”
Ministar je čestitao na uspješnom završenom školovanju svim kadetima, a uposlenicima Policijske akademije, posebno nastavnicima, zahvalio se što su uložili napore da dođe do uspjeha.

Nakon toga, prisutnima se obratio direktor Policijske akademije FMUP-a Taib Spahić i posebno naglasio potrebu jačanja kadrovskih potencijala u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, sa posebnim osvrtom na Federalnu upravu policije u sastavu FMUP-a i Policijsku akademiju.

Prisutnima se također obratio i čestitao na uspješnom završetku školovanja Samir Džebo, zamjenik direktora Federalne uprave policije.