Posjeta federalnog ministra Muhidina Alića općini Srebrenica

01.07.2010.

 

Posjeta federalnog ministra Muhidina Alića općini Srebrenica
 Dogovori oko priprema za obilježavanje 15. godišnjice genocida nad Bošnjacima „Sigurne zone UN-a“ Srebrenica
 
 
SARAJEVO, 1. juli/srpanj 2010. godine – Gosp. Muhidin Alić, ministar Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova posjetit će općinu Srebrenica 2. 7. 2010. godine (petak) u okviru aktivnosti vezanih za obilježavanje 11. jula 1995. godine - 15. godišnjice genocida nad Bošnjacima “Sigurne zone UN-a” Srebrenica i ukop identifikovanih žrtava iz jula 1995. godine.
 
-U 10.00 sati  planiran je prijem i razgovor kod načelnika Općine Srebrenica gosp. Osmana Suljića.
PRISUTNI:
-načelnik Općine Srebrenica gosp. Osman Suljić
-predstavnici SJB Srebrenica
-komandir Odjeljenja SIPA-e u Memorijalnog centra “Potočari”
Tema razgovora: Sigurnosna situacija u vezi s obilježavanjem 11. jula 1995. godine - 15. godišnjice genocida nad Bošnjacima “Sigurne zone UN-a” Srebrenica i dogovori oko priprema za ukop srebreničkih žrtava iz jula 1995. u Memorijalni centar “Potočari”.
- U 11.00 sati planirana je posjeta Memorijalnom centru “Potočari” i obilazak mezarja.
 
 
Pozivamo predstavnike medija da prisustvuju i medijski proprate ovaj događaj.

Za više informacija:
Odsjek za odnose sa javnošću
Tel. 00 387 33 280 020 lok. 3106, 3314
Fax 00 387 33 280 020 lok. 3321
E mail press@fmup.gov.ba