Distribuiran treći broj magazina policije Federacije BiH „STOP“

Sarajevo,

10.08.2010.

          Distribuiran treći broj magazina policije Federacije BiH „STOP“


Federalno i kantonalna ministarstva su završili i distrbuirali treći broj policijskog magazina „STOP“

Iz sadržaja ovog broja izdvajamo:

• Dan policije: Policajci su najbolji dio koalicije za miran san građana
• Kemal Ademović, predsjednik Ekspertnog tima za sigurnost drumskog saobraćaja: Borba za svaki ljudski život mora se nastaviti
• Policajac Dalibor Gajić teško ranjen spašavajući sugrađane
• Komandirka Snežana Galić: Ravnopravnost u „muškom poslu“
• Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova uskladilo rad sa standardom ISO 9001:2008
• Intervjui:
 Ivica Gašpar: Nastojimo biti servis građanima
 Vahid ćosić: Adekvatan odgovor policije na nasilništvo i ulični kriminal
 Nedim Mutapčić: Sve bolja suradnja policije neminovan faktor uspjeha

 
Policijski magazin „STOP“ dostupan je i na našoj web stranici:

http://www.fmup.gov.ba/files/file/stop_br_3.pdf