Na Policijskoj akademiji na Vracama uspješno okončan kurs "Borba protiv kompjuterskog kriminala"

Sarajevo,

01.10.2010.

                                               SAOPćENJE ZA JAVNOST 

Na Policijskoj akademiji na Vracama

 uspješno okončan kurs „Borba protiv  kompjuterskog kriminala“

  

SARAJEVO, 1. oktobar/listopad. 2010. – U prostorijama Policijske akademije  FMUP-a na Vracama održana je promocija i dodjela diploma povodom završetka  kursa „Borba protiv kompjuterskog kriminala“, u organizaciji Turske uprave za međunarodnu saradnju i razvoj TIKA.

Obuku, koja je započela 27. septembra 2010. a završila 1. oktobra 2010. godine, pohađalo je  27 polaznika, od toga 19 polaznika iz KMUP-ova, 2 polaznika Policijske akademije FMUP-a i 6 polaznika Federalne uprave policije.

Tim povodom, prisutnima se obratio direktor Policijske akademije mr. sc. Taib Spahić, izrazivši zadovoljstvo uspješnom realizacijom  edukacijskog programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja policijskih službenika u BiH iz oblasti organizovanog kriminala.

Ovaj edukacijski projekt obuhvaća četiri oblasti borbe protiv kriminala:

-          Borba protiv kompjuterskog kriminala

-          Borba protiv krađa automobila

-          Borba protiv organizovanog kriminala

-          Pratnja i primjena tajnog snimanja  

Realizacija ovog  edukacijskog projekta otpočela je organizacijom kursa iz oblastii kompjuterskog kriminala, s posebnim osvrtom na sprečavanje neovlaštenog upada u kompjuterske sisteme i identifikovanje  zloupotrebe. 

Nastavu su realizovali predavači iz Turske, gosp. Bilal Sen i gosp. Tarik Eser, eksperti iz ove oblasti.

Na kraju pozdravnog govora direktor Policijske  akademije se zahvalio  organizatorima ove edukacije iz Turske, riječima:

„Zahvaljujem se međunarodnoj organizaciji TIKA za organizaciju ovog značajnog edukativnog programa na Policijskoj akademiji, te predavačima koji su organizovali kurs.“

Direktor Policijske akademije je potom polaznicima kursa čestitao na postignutim rezultatima i uspješno završenom kursu i zaželio da stečena znanja i razmijenjena iskustva primjene u svojoj policijskoj praksi.