FMUP na manifestaciji "Otvoreni dani sigurnosti"

Sarajevo,

28.12.2010.

 

FMUP na manifestaciji „Otvoreni dani sigurnosti“
 
 
Sarajevo, 28. decembar/prosinac 2010. - U periodu od 6. do 9. 12. 2010. godine, povodom održavanja manifestacije „Otvoreni dani sigurnosti“, u organizaciji „NATO-štaba u Sarajevu“, Ekspertni tim za praćenje realizacije Akcionog plana za provedbu mjera iz dokumenta „Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog saobraćaja Federacije BiH 2008.–2013.“ promovirao je medijske kampanje i međunarodne konferencije o temi „Prevencija i sistem sigurnosti u drumskom saobraćaju – iskustva evropskih zemalja i BiH“ putem prezentacija i promotivnog materijala koji su bili izloženi na štandu FMUP-a u prostorijama Doma Oružanih snaga BiH.
 
Tom prilikom član Ekspertnog tima prof. dr. Safet Kapo održao je izlaganje o temi „Uzroci saobraćajnih nezgoda na području Federacije BiH“.