Šef Policijske misije EU u BiH sa saradnicima u posjeti ministru Aliću

Sarajevo,

09.02.2011.

 

Šef Policijske misije EU u BiH sa saradnicima u posjeti ministru Aliću

 

SARAJEVO, 9. februar/veljača 2011. godine – Muhidin Alić, federalni ministar unutrašnjih poslova, u okviru redovne razmjene mišljenja i dogovora, primio je šefa Policijske misije EU Stefana Fellera sa saradnicima.

Tema sastanka je bio rad policijskih agencija u BiH u protekloj godini i njihovi budući zadaci u ovoj godini, te saradnja EUPM-a sa policijskim agencijama u BiH. Ocijenjeno je da su policijske agencije u BiH u prošloj godini ostvarile značajne rezultate, što je rezultiralo nizom uspješnih akcija koje su javnosti dobro poznate.

Ministar je ocijenio i vrlo uspješnom dosadašnju saradnju sa novoimenovanim direktorom Federalne  uprave policije Draganom Lukačem.

Dogovoreno je da se saradnja radi snaženja integrativnih procesa s EUPM-om nastavi i ubuduće s obzirom na to da policija u BiH još nije reformirana u skladu s evropskim standardima.