ZAVRŠENA OBUKA XVIII GENERACIJE POLICAJACA ZENIčKO-DOBOJSKOG KANTONA

11.03.2011.

Na Policijskoj akademiji FMUP-a u Sarajevu 11. 3. 2011. godine održana je ceremonija povodom završetka XVIII generacije kadeta osnovne policijske obuke za čin „policajac“ MUP-a Zeničko-dobojskog kantona. Svečanosti su prisustvovali visoki dužnosnici ovog MUP-a i rodbina kadeta koji su okončali škovanje.

U ovoj generaciji odškolovani su kadrovi za potrebe policije ovog kantona - četiri djevojke i 47 muškaraca.

Tim povodom, prisutnima se obratio direktor Policijske akademije mr. sci Taib Spahić i čestitao im na postignutim rezultatima i uspješno završenom školovanju svim kadetima i uposlenicima Policijske akademije FMUP-a. Posebno se zahvalio nastavnicima što su uložili napore za postizanje dobrih rezultata za vrijeme školovanja.

Prisutnima se obratio i policijski komesar Fahrudin Bečirović i, između ostalog, čestitao kadetima uspješno okončano školovanje, zaželio im puno sreće u radu i odlične rezultate i istakao da će ovakvo školovanje doprinijeti jačanju kadrovskih potencijala MUP-a Zeničko-dobojskog kantona.