Susret ministra FMUP-a Predraga Kurteša i šefa Policijske misije EU (EUPM) u BiH Stefana Fellera

Sarajevo,

03.05.2011.

 

U sklopu svojih redovnih aktivnosti, šef Policijske misije EU (EUPM) u BiH Stefan Feller je posjetio Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, gdje ga je primio ministar Predrag Kurteš.
Prva zvanična posjeta komesara Fellera ministru Kurtešu protekla je u dužem, srdačnom i konstruktivnom razgovoru, tokom kojeg je šef Policijske misije EU u BiH upoznat s osnovnim pravcima djelovanja Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, posebno u odnosu na definisane prioritete koji se ogledaju u apsolutnom poštivanju zakonitosti u radu svih segmenata Ministarstva, te beskompromisnoj borbi protiv svih vidova kriminala, posebno onog s obilježjima organizovanosti, terorizma, kao i korupcije.
čestitajući ministru Kurtešu imenovanje, komesar Feller je iskazao svoju impresioniranost, prije svega, činjenicom da su svi kapaciteti Ministarstva usmjereni ka ostvarenju dobrobiti građana, a potom čvrstom opredijeljenošću ministra da svojim djelovanjem pruži svu potrebnu podršku operativnim policijskim snagama Federalne uprave policije, prilikom realizacije poslova i zadataka iz njihove nadležnosti. Komesar Feller je naglasio spremnost policijske misije EU – EUPM-a, da u svim segmentima i uvijek kada to bude potrebno, pruži svaku vrstu pomoći i podrške Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova.  
Izražavajući zahvalnost za učinjenu posjetu, ministar Kurteš je, kao veoma bitan, ocijenio dosadašnji doprinos Policijske misije EU u BiH u procesu jačanja vladavine zakona na svim nivoima, a posebno u segmentu policijskog djelovanja u Bosni i Hercegovini, te naglasio da buduća saradnja i partnerski odnos između FMUP-a i misije EUPM-a nemaju alternativu. (KRAJ)