FMUP domaćin seminara pod nazivom „Poboljšanje borbe protiv korupcije“

Sarajevo,

04.05.2011.

 

Sarajevo, 4. maj/svibanj 2011. – Na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova danas je otpočeo seminar pod nazivom „Poboljšanje borbe protiv korupcije“ koji organizuje Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, u saradnji sa TAIEX-om i EUPM-om.
  
U uvodnom govoru prisutnima se obratio gospodin Predrag Kurteš, federalni ministar unutrašnjih poslova, i tom prilikom naglasio slijedeće: „Ako, koristeći medicinsku terminologiju, kriminalitet uopšte, definišemo kao bolesti, a moderno društvo kao organizam koji se od svih tih bolesti želi odbraniti instrumentima pravne države, onda se za korupciju može reći da uništava imunitet, odnosno sposobnost i spremnost države da se odupre i odbrani, kako od korupcije same tako i od bilo kojeg drugog oblika ili vida kriminala. Vlada FBiH borbu protiv korupcije smatra jednim od svojih prioriteta, a Ministarstvo kome sam na čelu zadatak koji nema alternativu. Vlada FBiH je odlučna da beskompromisno suzbije svaki vid političke korupcije i uz pomoć Parlamenta osigura politički ambijent i sve što je potrebno za jasnu i transparentnu manifestaciju borbe protiv korupcije. FMUP, odnosno Federalna uprava policije je sve svoje kapacitete već stavila u funkciju institucionalne borbe protiv ovog zla. Sa zadovoljstvom mogu konstatovati da u realizaciji planiranih aktivnosti imamo bezrezervnu podršku Vlade FBiH i ostvaren vrlo visok stepen saradnje sa tužilaštvima na svim nivoima. Kao čelni čovjek Ministarstva, u konsultaciji sa svojim saradnicima, prije svih direktorom Federalne uprave policije, osigurat ću sve što je potrebno da policijski službenici FUP-a istraže svaki operatvini podatak i privedu pravdi svakog za koga se dokaže osnov sumnje na koruptivno ponašanje, bez obzira o kome se radilo.“
 
Pored ministra Kurteša prisutnima su se obratili i gospodin Domenico Paterna, zamjenik šefa misije EUPM-a, i gospođa Natalia Dianiskova, šef Operativnog odjela za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju Delegacije EU u BiH.
 
Seminar, u trajanju od dva dana, namijenjen je policajcima, tužiocima i sudijama na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou i fokusiran je na konkretne primjere slučajeva korupcije i prezentaciju studija slučajeva iz iskustva Belgijske savezne policije.
Predavači su njihovi kriminalistički istražitelji, istaknuti stručnjaci u oblasti korupcije: Alexis Héroufosse, Nele Knockaert i Kurt Verbeke.
 (KRAJ)