U okviru projekta „Rad policije u zajednici“ FMUP uručio opremu kantonalnim ministarstvima i Policiji Brčko Distrikta BiH

Sarajevo,

06.05.2011.

 

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova danas je na Policijskoj akademiji upriličilo ceremoniju uručenja opreme za rad kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova i Policiji Brčko Distrikta BiH u okviru projekta „Rad policije u zajednici“. Oprema za rad policije u zajednici uključuje po jedno biciklo i prateću opremu za svako ministarstvo.
 
Opremanje KMUP-ova i Policije Brčko Distrikta BiH jedna je od aktivnosti planirana u okviru Edukativnih projekata koje je realiziralo Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
 
U toku 2010. Ministarstvo je realiziralo i druge aktivnosti, među kojima izdvajamo: „Kurs za instruktore RPZ-a“, seminar „Novi trendovi u sigurnosnom menadžmentu za srednji i viši rukovodni kadar“ i „Dani otvorenih vrata“. (KRAJ)