Federalni ministar Predrag Kurteš organizirao zajednički sastanak direktora FUP-a, kantonalnih ministara unutrašnjih poslova i policijskih komesara

Sarajevo,

30.06.2011.

 

Sarajevo, 30. juni/lipanj 2011. – U organizaciji federalnog ministra unutrašnjih poslova Predraga Kurteša danas jeuHotelu „Maršal“ na Bjelašnici održan zajednički sastanak direktora Federalne uprave policije, kantonalnih ministara unutrašnjih poslova i policijskih komesara.
 
Nakon sastanka održana je i pres-konferencija na kojoj su Predrag Kurteš, federalni ministar unutrašnjih poslova, Ivica Juričić, predsjednik Komisije za sigurnost Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH, i Bego Gutić, ministar MUP-a Tuzlanskog kantona prezentirali zaključke sa sastanka.
 
„Mislim da je danas postignut veliki napredak, jer smo uspjeli nakon deset godina održati zajednički sastanak kantonalnih ministara unutrašnjih poslova i policijskih komesara, gdje se otvoreno razgovaralo o inicijativi za harmonizaciju kantonalnih zakona o unutrašnjim poslovima. Mi smo danas ostvarili jedan proces, vodićemo ga transparentno i u skladu sa svim demokratskim procedurama i ja sam uvjeren da pozitivna rješenja, na taj način, ne mogu izostati“, rekao je Predrag Kurteš.
Također je naglasio da se ovom inicijativom ne ugrožava samostalnost u radu policijskih komesara, već se nastoje ojačati policijske strukture na području Federacije BiH u borbi protiv svih oblika kriminala, a naročito organiziranog kriminala. Također, ministar MUP-a Tuzlanskog kantona Bego Gutić podržao je ministra Kurteša, ističući da se harmonizacija kantonalnih zakona o unutrašnjim poslovima radi po uzoru na zakonodavstvo Evropske unije i zemalja koje su aplicirale za članstvo u EU.
 
Na kraju pres-konferencije predsjednik Komisije za sigurnost Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH Ivica Juričić izjavio je da ovaj sastanak pokazatelj spremnosti na saradnju i da je data mogućnost svima da se ravnopravno uključe u donošenje zajedničkih odluka koje imaju za cilj poboljšanje sigurnosti građana.
 (KRAJ)