Susret ministra FMUP-a Kurteš Predraga i gđe Tanje Fajon, zastupnice u Evropskom parlamentu

Sarajevo,

08.07.2011.

 

Sarajevo, 8. juli/srpanj 2011. - Zastupnica Slovenije u Evropskom parlamentu gospođa Tanja Fajon je danas posjetila Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, gdje ju je primio ministar Predrag Kurteš.
U dužem, srdačnom razgovoru, ministar Kurteš se zahvalio na svemu što je gđa Fajon učinila da bi naša zemlja dobila viznu liberalizaciju, ističući njen lični doprinos u realizaciji ovog, za građane Bosne i Hercegovine, veoma značajnog projekta. Gospođa Fajon je obavijestila ministra Kurteša da građani BiH poštuju uslove bezviznog režima i izrazila nadu da će vlast na državnoj razini biti formirana u što skorijem roku, što će, svakako, ubrzati put ka pridruživanju Evropskoj uniji i NATO-u.
Razgovarano je o trenutnoj sigurnosnoj situaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i o dostignutom nivou saradnje entitetskih ministarstava unutrašnjih poslova, odnosno međudržavnoj saradnji u borbi protiv svih oblika kriminala, posebno onog organizovanog. Ministar Kurteš je sigurnosnu situaciju u Federaciji BiH ocijenio stabilnom, ističući da sve policijske agencije u BiH međusobno dobro sarađauju, ali da je evidentno da institucionalni okvir unutar koga djeluju te agencije u BiH, još uvijek, nije na nivou na kojem treba i može da bude. On je izrazio spremnost Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova da, sa svoje strane, uzme aktivno učešće u svakom procesu koji je na tragu jačanja ukupne sigurnosne strukture u BiH, što jeste i jedan od osnovnih preduslova za Euroatlanske integracije.
čestitajući ministru Kurtešu imenovanje, gđa Fajon je pozitivnim ocijenila napore koje Ministarstvo ulaže s ciljem jačanja sigurnosnog ambijenta na području Federacije BiH,  posebno ističući spremnost da i dalje bude na usluzi građanima i institucijama Bosne i Hercegovine na njihovom putu ka EU i NATO-u. (KRAJ)