Rezultati unutrašnje istrage povodom incidenta pred zgradom Vlade FBiH dana 15. 9. 2011. godine

Sarajevo,

25.09.2011.

 

SAOPćENJE ZA JAVNOST
 
Sarajevo, 25. septembar/ rujan 2011. - Dana 22. 9. 2011. godine, direktor Federalne uprave policije je ministru Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova dostavio pismeni Izvještaj o rezultatima unutrašnje istrage provedene u vezi sa propustima u osiguranju Predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, dana 15. 9. 2011. godine, na prostoru ispred zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Istragom je detektovano više razloga koji su doveli do propusta, i između ostalog utvrđena odgovornost pojedinaca u Sektoru uniformisane policije. Propust rukovodnog policijskog službenika ovog Sektora je okvalifikovan kao „teža povreda radne dužnosti“.
Hronologija preduzimanja mjera i radnji unutar ove istrage, pokazuje da je Jedinica za profesionalne standarde pozicionirana u Federalnoj upravi policije, unutrašnju istragu po ovom događaju pokrenula dana 16. 9. 2011. godine, po usmenom nalogu direktora Federalne uprave policije. Direktor o ovoj činjenici nije informisao ministra, a iz Federalne uprave policije javnosti nije bilo ustupljeno bilo kakvo saopćenje, kako o samom događaju, tako ni o onome što se u vezi sa istim preduzima. Upravo zbog ovako neprofesionalnog i netransparentnog odnosa Federalne uprave policije, prva zvanična reakcija Ministarstva je uslijedila, iz Kabineta ministra, tek 19. 9. 2011., što je u dijelu javnosti, sasvim opravdano, ocijenjeno kao evidentno kašnjenje. Ovakav odnos Federalne uprave policije prema javnosti, kao i čelnom čovjeku ministarstva smatramo nedopustivim, posebno imajući u vidu interes javnosti zbog mogućih političkih implikacija koje je sam događaj mogao proizvesti, odnosno poziciju ministra unutrašnjih poslova.
U predmetnom Izvještaju o rezultatima unutrašnje istrage, navedeno je da po Zakonu o policijskim službenicima Federacije BiH ministar nije ovlašten da zatraži njeno pokretanje. Ne ulazeći u komentar validnosti pravnog tumačenja ove zakonske odredbe, procjenjujemo neodrživim da se ministru ospori ova vrsta inicijative. On se neće ustručavati da je pokrene, uvijek kada procjeni da je to potrebno, kao što je bilo i u ovom slučaju.
Imajući u vidu evidentne nedorečenosti unutar teksta važećih Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH i Zakona o policijskim službenicima FBiH, ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine će, s obzirom na ovlasti koje mu pripadaju, odmah pokrenuti zakonom predviđene procedure s ciljem revizije i inoviranja ukupne zakonske regulative koja uređuje oblast unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine. Cilj ovih aktivnosti je dalje jačanje neovisnosti i samostalnosti policije u operativnom radu i postupanju, ali i precizno definisanje instrumenata kojima će se u potpunosti zaštiti društveni interes kroz civilnu kontrolu nad radom policije, i institucionalno povećati odgovornost svih aktera. (KRAJ)