Završen treći krug obuke polaznika kursa iz oblasti rodno zasnovanog i seksualnog nasilja na Policijskoj akademiji FMUP-a

Sarajevo,

07.10.2011.

SAOPćENJE ZA JAVNOST

Sarajevo, 7. oktobar/listopad 2011. – Danas je u prostorijama Policijske akademije FMUP-a na Vracama upriličena pres-konferencija, na kojoj su se prisutnima obratile: gospođa Elvedina Hodžić, sekretar Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, gospođa Amna Berbić, koordinatorica Sektora za pravdu i sigurnost u UNDP-u, i Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH. Pres-konferencija je održana povodom završnog kruga obuke polaznika kursa iz oblasti rodno zasnovanog i seksualnog nasilja.
 
„Izuzetno cijenimo napor prijatelja iz Razvojnog programa Ujedinjenih naroda Bosne i Hercegovine i Populacijskog fonda Ujedinjenih naroda, odakle je potekla inicijativa i uspješna organizacija tri petodnevna kursa „Prevencija i suzbijanje rodno zasnovanog i seksualnog nasilja u Bosni i Hercegovini“, koji je do sada uspješno završilo 56 policijskih službenika iz Federacije BiH i Brčko Distrikta, kao i nastojanje da se organizuje četvrti kurs za instruktore kako bi ubuduće vlastitim snagama realizovali proces obuke“, rekla je gospođa Elvedina Hodžić prilikom obraćanja medijima.
 
Gospođa Berbić je istakla da je u oblasti zakonske regulative postignuto mnogo, ali da još uvijek postoji potreba za njenom harmonizacijo sa zakonima Evropske unije. Također je napomenula da će se ova saradnja nastaviti i ubuduće, jer su policijski službenici ti koji prvi dolaze na lice mjesta i uspostavljaju kontakt sa žrtvama nasilja u porodici. Stoga su obukom obuhvaćene tematske oblasti koje se odnose na postupanje policije u slučajevima nasilja u porodici, rad sa žrtvom i nasilnikom, viktimološki aspekt žrtve, kao i odgovarajuća domaća legislativa i međunarodni standardi iz ove oblasti.
 
Prisutnima se obratila i gospođa Samra Filipović-Hadžiabdić, koja je posebno istakla značaj Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, čime se stvara obaveza kontinuiranog učešća policijskih snaga u borbi protiv nasilja u porodici, jer je sigurnost primarno pravo svakog građana. (KRAJ)