Susret ministra FMUP-a Kurteš Predraga i komesara Policijske misije EU (EUPM) u BiH Stefana Feller-a

Sarajevo,

11.10.2011.

 

Sarajevo, 11. oktobar/listopad 2011. - Federalni ministar unutrašnjih poslova gdin Predrag Kurteš je danas, po njegovom pozivu, posjetio šefa Policijske misije EU (EUPM) u BiH, gdina Stefan-a Feller-a.
Posjeta ministra Kurteša komesaru Feller-u, protekla je  u srdačnom i konstruktivnom razgovoru, tokom kojeg je bilo riječi o trenutnoj sigurnosnoj situaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine, posebno incidentima izazvanim od strane navijačkih grupa u Mostaru i Sarajevu koji su, opravdano, uznemirili javnost. Ministar Kurteš je istakao da ne postojanje Zakona o sprječavanju nereda na sportskim stadionima, na državnom nivou, otežava rad policije u ovoj oblasti, i potom izvjestio komesara Felera o koracima koji se preduzimaju s ciljem predupređenja ovakvih događaja u budućnosti.
Komesar Feller je izrazio spremnost Misije EUPM u pružanju svake vrste pomoći i saradnje u ovoj oblasti. On je podržao inicijativu koja ima za cilj donošenje Strategije za sprječavanje nasilja na sportskim terenima, do 31.10.2011. godine. Istakao je  širi kontekst ovog problema i izrazio svoje uvjerenje da u njemu treba učestvovati najširi front društvenih snaga. Zajedničko i sinhronizovano djelovanje policijskih komesara i kantonalnih ministara unutrašnjih poslova, odnosno Federalnog ministra unutrašnjih poslova i direktora FUP, na rješavanju ovih problema je neophodno, jer nema mjesta sumnji da se radi o zajedničkoj odgovornosti, svakog unutar svojih nadležnosti.
Naglasivši korektnu saradnju sa direktorom Federalne uprave policije, ministar Kurteš je upoznao komesara Fellera o aktivnostima koje Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i on lično preduzimaju u vezi sa unapređenjem postojeće zakonske regulative koja reguliše oblast unutrašnjih poslova u Federaciji BiH. Istakao je da je u pripremi donošenje Zakona o unutrašnjim poslovima u FBiH, naglasivši da je usaglašeni tekst  Nacrta ovog zakona dostavljen Vladi FBiH, još u decembru 2009., ali do danas nije bio razmatran. S obzirom na protok vremena od tada do danas, u toku je vršenje određenih, za suštinu zakona nebitnih dopuna, nakon čega će predložiti Vladi FBiH da Nacrt zakona dostavi u Parlamentarnu proceduru, a da njegovo usvajanje ide u redovnom postupku, što podrazumjeva dva čitanja i javnu raspravu, čime će se osigurati puna transparentnost njegovog donošenja.
Komesar Feller je jasno naglasio da je stav Misije EUPM u vezi sa harmonizacijom zakona o unutrašnjim poslovima u kantonima, odnosno donošenju Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH jasan i nepromijenjen. Ministar Kurteš ima punu podršku EUPM u aktivnostima koje za cilj imaju jačanje zakonskog okvira unutar koga će operativna neovisnost policijskih snaga biti neupitna, uz istovremeno, precizno određenu raspodjelu odgovornosti onih koji operativno rukovode policijskim snagama u odnosu na predstavnike izvršne vlasti u kantonalnim, odnosno Vladi Federacije BiH koji obnašaju ministarske funkcije. (KRAJ)