Održan okrugli sto o temi: “Sistem sigurnosti i pravni propisi iz oblasti sigurnosti u saobraćaju u BiH“

Sarajevo,

15.12.2011.

 

SAOPćENJE ZA JAVNOST

Sarajevo, 15. decembar/prosinac 2011.  – U Domu policije u Sarajevu održan je okrugli sto o temi Sistem sigurnosti i pravni propisi iz oblasti sigurnosti u saobraćaju u BiH“.
 
Okrugli sto je  organiziran od strane Ekspertnog tima za analizu i koordinaciju provođenja aktivnosti Akcionog plana za provedbu mjera iz dokumenta „Polazne osnove strategije sigurnosti saobraćaja Federacije BiH 2008.–2013.“ Federalnog MUP-a u sklopu svojih redovnih godišnjih aktivnosti. Na ovom okruglom stolu izlagači su bili eminentni stručnjaci iz oblasti saobraćaja, policijskih agencija, pravosuđa, obrazovanja, prometa i komunikacija, instituta, autoškola, forenzičara, privrednih društava iz oblasti upravljanja cestama i dr.
 
Na okruglom stolu konstatovano je da je na nivou BiH i entiteta uglavnom stvoren pravni okvir za provođenje zakonske regulative u ovoj oblasti. Istaknuti su određeni nedostaci i manjkavosti u toj regulativi te izneseni konkretni primjeri na odredbe pojedinih propisa.
 
Konstatovano je da je zaustavljen i smanjen trend broja saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima, teže i lakše povrijeđenim.
 
Da bi se ova aktivnost svih subjekata za provedbu Zakona i podzakonskih akata nastavila te poboljšala neka riješenja na današnjem okruglom stolu zaključeno je da u što kraćem roku treba pokrenuti inicijativu za izmjene i dopune postojećeg teksta Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja u BiH i Zakona o prekršajima FBiH u skladu s uočenim nedostacima i primjedbama, a radi dosljedne primjene na terenu, te donošenja podzakonskih akata - pravilnika propisanih ZOBS-om kao i usklađivanje već donesenih pravilnika s istim. (KRAJ)