Posjeta ministra FMUP-a Predraga Kurteša i direktora Federalne uprave policije Dragana Lukača Specijalnoj policijskoj jedinici Federalne uprave policije

Sarajevo,

06.02.2012.

                                               SAOPćENJE ZA JAVNOST

Posjeta ministra FMUP-a Predraga Kurteša i direktora Federalne uprave policije Dragana Lukača Specijalnoj policijskoj jedinici Federalne uprave policije
 
Federalni ministar unutrašnjih poslova Predrag Kurteš, u pratnji direktora Federalne uprave policije Dragana Lukača, danas je posjetio Specijalnu policijsku jedinicu FUP-a.
Ministar Kurteš i direktor Lukač su posjetu iskoristili za razgovor sa pripadnicima Spasilačkog tima Specijalne policijske jedinice, koji su u noći 04./05. 02. 2012. godine, na magistralnom putu M-17, lokalitet Drežnice i Salakovca, aktivno učestvovali u spašavanju više desetina osoba zarobljenih u snježnim nanosima.
Nakon što ih je komandant Specijalne policijske jedinice upoznao sa detaljima višesatne akcije koja je izvedena u izuzetno teškim vremenskim uslovima, ministar Kurteš i direktor Lukač su odali priznanje i zahvalnost spasiocima, ističući činjenicu da su oni tom prilikom rizikovali vlastite živote kako bi ispunili svoju policijsku dužnost.
Naglašavajući značaj specijalističkih timova unutar Specijalne policijske jedinice i njihovu adekvatnu opremljenost, ministar Kurteš je istakao da će FMUP i u narednom periodu nastaviti pružati pomoć u opremanju i edukaciji pripadnika ove jedinice, koji su i ovom prilikom pokazali visok stepen obučenosti i spremnosti da uvijek kada je potrebno budu na usluzi građanima Federacije, kao i Bosne i Hercegovine u cjelini.