Obavijest o Javnoj raspravi o podzakonskim propisima koji se donose na osnovu Zakona o matičnim knjigama

26.04.2012.

 

Obavijest o Javnoj raspravi o podzakonskim propisima koji se donose na osnovu Zakona o matičnim knjigama
 
Obavještavamo Vas da će se Javna rasprava o podzakonskim propisima koji se donose na osnovu Zakona o matičnim knjigama održati u prostorijama Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova -  Dom policije, ulica Tina Ujevića br. 1  u dane 7. (ponedjeljak) i 14. (ponedjeljak) 5. 2012. godine sa početkom u 11.00 sati i to:
Dana 7. 5. 2012. godine Javna rasprava će se održati za sljedeće podzakonske propise:
1.      Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga,
2.      Pravilnik o obrascima matičnih knjiga, indeksa matičnih knjiga i izvoda i uvjerenja i drugih akata iz matičnih knjiga,
3.      Pravilnik o sadržaju obrasca prijave rođenja djeteta i postupak izdavanja potvrde i obrazac potvrde o smrti.
 
Dana 14. 5. 2012. godine, Javna rasprava će se održati za sljedeće podzakonske propise:
1.      Pravilnik o postupku polaganja i sadržaju posebnog stručnog ispita za matičare,
2.      Pravilnik o sadržaju stručne obuke i osposobljavanja matičara za vođenje matičnih knjiga,
3.      Pravilnik o zaštiti objekta i prostora za smještaj i čuvanje matičnih knjiga, spisa i registra.