OBAVIJEST „Radna verzija Prijedloga uputstva o načinu vođenja matičnih knjiga“

Sarajevo,

14.06.2012.

Sarajevo, 14 juni/lipanj 2012. – Obavještavamo Vas da se na web stranici FMUP-a pod linkom Zakoni unutar kojeg se nalazi podlink Pravilnici nalazi „Radna verzija Prijedloga uputstva o načinu vođenja matičnih knjiga“. Svi zainteresovani subjekti (matični uredi, centri za socijalni rad i kantonalna ministarstva) svoje prijedloge i sugestije mogu dostaviti najkasnije do 26. 6. 2012. godine putem pošte na adresu:

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova
(Sektor za pravne poslove)
ul. Meheda Spahe br. 7
71 000 Sarajevo
ili putem faksa na broj: 033/ 280-039 ili na e-mail adresu: info@fmup.gov.ba
Kontakt-osoba: Samir čolak, stručni savjetnik u Sektoru za pravne poslove
033/280-020, lokal 3440.