OBAVIJEST „Radna verzija Pravilnika o postupku sticanja i prestanka državljanstva FBiH, promjeni entitetskog državljanstva i naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih“

Sarajevo,

26.06.2012.

 OBAVIJEST

Sarajevo, 26 juni/lipanj 2012. – Obavještavamo Vas da se na web stranici FMUP-a pod linkom Zakoniunutar kojeg se nalazi podlink Pravilnici nalazi „Radna verzija Pravilnika o postupku sticanja i prestanka državljanstva FBiH, promjeni entitetskog državljanstva i naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih“. Svi zainteresovani subjekti (matični uredi, centri za socijalni rad i kantonalna ministarstva) svoje prijedloge i sugestije mogu dostaviti najkasnije do 3. 7. 2012. godine putem pošte na adresu:
 
Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova
(Sektor za pravne poslove)
ul. Meheda Spahe br. 7
71 000 Sarajevo
ili putem faksa na broj: 033/ 280-039 ili na e-mail adresu: info@fmup.gov.ba
Kontakt-osoba: Samir čolak, stručni savjetnik u Sektoru za pravne poslove
033/280-020, lokal 3440.