Susret ministra FMUP-a Predraga Kurteša i atašea za bezbjednost Ambasade SAD u BiH Christine Putz

Sarajevo,

06.09.2012.

SAOPćENJE ZA JAVNOST

Sarajevo, 6. septembar/rujan 2012. - Ataše za bezbjednost Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH Kristina Puc, u pratnji svog zamjenika Kevina Marfija, boravila je danas u posjeti Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, gdje ih je primio ministar Predrag Kurteš.
U dužem, srdačnom razgovoru, ministar Kurteš je istakao značaj podrške i pomoći koju Sjedinjene Američke Države konstantno pružaju Bosni i Hercegovini na njenom putu ka evroatlantskim integracijama. Ataše za bezbjednost je potom upoznata sa konkretnim aktivnostima Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova na jačanju unutrašnjih resursa Ministarstva, kao i zakonodavnog okvira za oblast unutrašnjih poslova, što u konačnici treba rezultirati još efikasnijom borbom protiv svih vidova kriminala, posebno onog s obilježjem organizovanosti i terorizma.
Ataše za bezbjednost Puc  je istakla izuzetno zadovoljstvo stepenom dostignute saradnje između Ambasade SAD i Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, posebno u segmentu rješavanja pitanja iz oblasti bezbjednosti koja su od obostranog interesa Ambasade i Ministarstva, i zahvalila ministru na njegovom doprinosu u ovoj oblasti.
Ona je iskazala podršku naporima koje Ministarstvo ulaže radi jačanja sigurnosnog ambijenta na području Federacije BiH,  naglašavajući opredijeljenost ministra da svojim djelovanjem podrži i ohrabri policijske snage Ministarstva u borbi protiv svih vidova kriminala. Istakla je čvrstu namjeru Ambasade Sjedinjenih Američkih Država da i dalje bude pouzdan partner na koga će se Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova moći osloniti i ubuduće.

Izražavajući posebnu zahvalnost za sve što Ambasada SAD čini radi podrške Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, posebno u kontekstu realizacije niza projekata na obuci kadrova i jačanju tehničke opremljenosti Ministarstva, ministar Kurteš je naglasio da buduća saradnja i partnerski odnos između FMUP-a i Amabasade SAD u Sarajevu predstavljaju zajedničko i trajno opredjeljenje koje nema alternativu. (KRAJ)