Održana završna konferencija povodom realiziranog programa FMUP-a „Seksualno, fizičko i emocionalno nasilje nad djecom – determinacija, karakteristike, prevencija, istraživanje, zakonska regulativa, dokazivanje“

Sarajevo,

11.10.2012.

SAOPćENJE ZA JAVNOST

Sarajevo, 11. oktobar/listopad 2012. – Danas je u hotelu „Hollywood“ upriličena završna konferencija povodom okončanja programa „Seksualno, fizičko i emocionalno nasilje nad djecom – determinacija, karakteristike, prevencija, istraživanje, zakonska regulativa, dokazivanje“. U toku 2012. godine Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalna uprava policije u sastavu Ministarstva, u saradnji sa Gender centrom FBiH i KMUP-ovima kao institucionalnim partnerima, realiziralo je spomenuti edukativni program namijenjen policijskim službenicima u svim kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova u Federaciji BiH i predstavnicima drugih institucija, a koji u izvršavanju svakodnevnih dužnosti imaju doticaja sa navedenom problematikom.
 
Tokom održavanja konferencije prisutnima su se obratili Elvedina Hodžić, sekretar Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Ane Jakšić, pomoćnica direktorice  Gender centra FBiH, dr. sci. Mladen Milosavljević, autor priručnika „Forenzička biologija“ i dr. sci. Taib Spahić, direktor Policijske akademije FMUP-a, koji su prezentirali zaključke do kojih se došlo tokom realizacije programa, kao i finalni proizvod ovog programa priručnik „Forenzička biologija“.
 
Edukaciju o navedenoj problematici u svim kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova realizirali su: dr. sci. Mladen Milosavljević, savjetnik direktora Federalne uprave policije; Hidajet Bešo, viši inspektor Federalne uprave policije; Fatima Smriko, nastavnik na Policijskoj akademiji FMUP-a; Jusuf Kovačević , nastavnik na Policijskoj akademiji FMUP-a, i po jedan predstavnik iz kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova. Moderator edukativnih radionica bio je dr. sci. Taib Spahić.
 
Cilj ovog edukativnog programa bilo je sticanje novih znanja i usavršavanje policijskih službenika i predstavnika drugih institucija koji dolaze u doticaj sa navedenom problematikom o fenomenologiji i općim karakteristikama seksualnog, emocionalnog i fizičkog zlostavljanja djece te o policijskom, krivično-pravnom i psihološkom aspektu istraživanja, prevenciji i procesuiranju ovog krivičnog djela. (KRAJ)