Održan sastanak sa predstavnicima kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova povodom pokretanja javne kampanje „Pazi kakav trag ostavljaš”

Sarajevo,

15.11.2012.

SAOPćENJE ZA JAVNOST

Sarajevo, 15. novembar/studeni 2012. godine – U Domu policije u Sarajevu jučer je održan sastanak Ekspertnog tima za analizu i koordinaciju provođenja aktivnosti Akcionog plana za provedbu mjera iz dokumenta „Polazne osnove strategije sigurnosti saobraćaja Federacije BiH 2008. – 2013.“ sa predstavnicima kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i Agencijom „Boram“.
 
Sastanak je održan povodom Javne kampanje „Pazi kakav trag ostavljaš” gdje je dogovorena saradnja i uloga kantonalnih/županijskih ministarstava i FMUP-a oko provođenja kampanje, izvršena je podjela promidžbenog materijala, a agencija „Boram” iz Sarajeva izvršila je medijsku prezentaciju kampanje.
 
Na sastanku je dogovorena uloga portparola i nadležnih rukovodioca iz oblasti sigurnosti saobraćaja, u planiranju sadržaja aktivnosti, kao i rokova realizacije, te određivanje sredina i prostora gdje će se ove aktivnosti realizovati.
 
Sastanku su prisustvovali portparoli, načelnici saobraćajnih policija kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, članovi Ekspertnog tima, kao i prestavnici agencije „Boram“ koja je zadužena za organizaciju i realizaciju medijske kampanje. (KRAJ)