Federalni ministar Predrag Kurteš i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač

Sarajevo,

01.02.2013.

  

U sklopu realizacije plana obilaska kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u Federaciji BiH, ministar unutrašnjih poslova Fedracije Bosne i Hercegovine Predrag Kurteš i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač su danas boravili u radnoj posjeti Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, gdje su se sastali sa ministrom MUP TK-a Amirom Husićem i v.d. policijskim komesarom Enverom Skenderovićem.
 
Tokom posjete, održan je radni sastanak na kojem je, između ostalog, razgovarano o aktuelnoj sigurnosnoj situaciji na području Tuzlanskog kantona i Federacije BiH, kojom prilikom je zaključeno da je stanje sigurnosti na području TK-a i FBiH na zadovoljavajućem nivou.
 
Razgovarano je o aktivnostima policije u skladu sa programskim ciljevima i zadacima MUP TK-a za 2013. godinu, kao i realizaciji zajedničkih projekata na suzbijanju i sprečavanja svih oblika kriminaliteta, s akcentom na organizovani kriminal i korupciju te jačanje lične i imovinske sigurnosti građana.
 
Na sastanku su razmijenjena i mišljenja o zakonskoj legislativi za oblast unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine i Tuzlanskom kantonu te akcentirana neophodnost njene sinhronizacije i usklađivanja.