Radni sastanak federalnog ministra Predraga Kurteša i direktora Federalne uprave policije sa ministrima i policijskim komesarima

15.02.2013.

 

Saopćenje za javnost  
Danas, 15. 2. 2013. je održan Radni sastanak u Jajcu federalnog ministra unutrašnjih poslova i direktora Federalne uprave policije sa ministrima i policijskim komesarima.
Na sastanku je razgovarano o stanju sigurnosti u Federaciji BiH i harmonizaciji zakona iz oblasti unutrašnjih poslova .
Ministar Kurteš i direktor Lukač su odali  priznanje policiji USK kantona na uspješno rasvijetljenom krivičnom djelu ubistva fratra Mile Ivančića, naglašavajući  da su efikasnom i profesionalnom akcijom policije  i brzim pronalaskom izvršilaca ovog krivičnog djela rasvijetljeni motivi izvršenja ubistva.
Nakon referisanja, zaključeno je da je stanje sigurnosti u Federaciji BiH zadovoljavajuće.
Tokom sastanka dogovoreni su konkretni vidovi i oblici buduće zajedničke saradnje na prevenciji i rasvjetljavanju krivičnih djela, s akcentom na krivična djela organizovanog kriminala i korupcije.
Ministar Kurteš je upoznao prisutne sa činjenicom da su FMUP i FUP sačinili Radnu verziju Zakona o policijskim službenicima u FBiH.
S obzirom na  njegovu važnost, ovaj zakonski prijedlog će biti usaglašen i harmoniziran sa Zakonom o policijskim službenicima BiH.
Ministar Kurteš je zatražio od kantonalnih ministara  unutrašnjih poslova da iste zakonske prijedloge koji će biti donošeni  za kantonalni nivo usaglase sa tekstom zakona o policijskim službenicima FBiH.