Federalni ministar Predrag Kurteš i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač u radnoj posjeti Ministarstvu unutrašnjih poslova Bosanskopodrinjskog kantona

20.02.2013.

 

Saopštenje za javnost
 
Danas, 20. 2. 2013. godine, federalni ministar unutrašnjih poslova Predrag Kurteš i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač su boravili u radnoj posjeti MUP-u Bosanskopodrinjskog kantona u Goraždu.
Od strane ministra unutrašnjih poslova Bosanskopodrinjskog kantona Nermina Džambegovića i policijskog komesara Ešefa Hurića, oni su informisani o aktivnostima koje se provode u ovom ministarstvu, ističući činjenicu da se prilikom njihovog planiranja i realizacije  posebna pažnja posvećuje specifičnostima karakterističnim za ovaj kanton. Na osnovu iznijetih parametara, stanje sigurnosti na području Bosanskopodrinjskog kantona je ocijenjeno kao zadovoljavajuće.
Na sastanku su definisani dalji pravci djelovanja Federalne uprave policije i Uprave policije BPK u kontekstu realizacije zajedničkih operativnih aktivnosti u predmetu „Platina Vitković“ koje se provode pod koordinacijom Kantonalnog tužilaštva Goražde.
Ministri Kurteš i Džambegović su još jednom istakli opredijeljenost da se u procesu donošenja zakonskih rješenja iz oblasti unutrašnjih poslova insistira na usklađivanju i harmonizaciji zakonskih prijedloga za kantonalni, s onima predviđenim za federalni nivo, pri čemu se posebno mislilo na zakon o policijskim službenicima, čija je priprema u toku.