Donošenje Zakona o povoljnijem penzionisanju

14.03.2013.

 

Saopštenje za javnost
Donošenje Zakona o povoljnijem penzionisanju
Nakon donošenja odluke  Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da usvoji  i u parlamentarnu proceduru dostavi  Zakon o povoljnijem penzionisanju, Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova je dostavljeno više reagovanja od strane policijskih udruženja sa područja Federacije BiH.
Policijska udruženja  odaju priznanje ministru Predragu Kurtešu što je koristeći autoritet ministra unutrašnjih poslova inicirao i pokrenuo aktivnosti da se pripadnicima MUP-a RBiH prizna pravo na povoljnije penzionisanje, pod istim uslovima kao i pripadnicima Armije RBiH i HVO-a, i na taj način ova populacija, prvi put nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini,  dovede u ravnopravan položaj  sa pripadnicima ostalih oružanih snaga koji ovo pravo koriste već dugi niz godina.
Puna podrška policijskih udruženja Zakonu o povoljnijem penzionisanju je bazirana ne samo na činjenici da će se njegovom primjenom obezbijediti materijalni status i ostvariti druge pogodnosti za kategoriju policajaca na koje se on odnosi već i zato što će njegovim donošenjem biti ispravljena dugogodišnja nepravda i vraćen  dignitet  policiji, kao prvoj organizovanoj oružanoj formaciji koja je  stala u odbranu domovine.
Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova smatra da se usvajanjem Zakona o povoljnijem penzionisanju pripadnicima policije omogućava da ostvare ovo pravo na istovjetan način kao i pripadnici Armije RBiH i HVO-a i u kapacitetu koji je adekvatan objektivnim finansijskim mogućnostima Federacije BiH. Koristimo se prilikom da iskreno zahvalimo premijeru Federacije BiH gospodinu Nerminu Nikšiću i ministru za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata gospodinu Zukanu Helezu na razumijevanju i punoj podršci, iskazanim u procesu pripreme ovog zakonskog prijedloga.
Ovo ministarstvo će radi zaštite interesa policije, u okviru svojih Ustavom i zakonom datih nadležnosti,  nastaviti da pažljivo prati proces donošenja navedenog zakona, kao i njegovu primjenu kada stupi na snagu.