Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - Federalno ministarstvo unutarnjih poslova pokrenulo je realizaciju Plana borbe protiv korupcije

05.04.2013.

 

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - Federalno ministarstvo unutarnjih poslova pokrenulo je realizaciju Plana borbe protiv korupcije
 
SARAJEVO, 5.  april/travanj  2013. – Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova radi provođenja Plana borbe protiv korupcije u FMUP-u za sve primjedbe građana postavilo je sanduče na ulazu u zgradu u ulici Pruščakova 6, kako bi se na ovaj način  približilo građanima i cjelokupnoj javnosti te pokazalo spremnost i otvorenost za saradnju. “Program borbre protiv korupcije u FMUP-a” u elektronskoj formi nalazi se na web-stranici  www.fmup.gov.ba kako bi u borbi protiv korupcije Plan bio dostupan   građanima koji žele pomoći policiji.