NAJAVA

08.04.2013.

 

 
Najava
 
Federalni ministar unutrašnjih poslova Predrag Kurteš i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač su zakazali održavanje zajedničkog radnog sastanka kantonalnih ministara unutrašnjih poslova i policijskih komesara, koji će se održati dana 09. i 10.04.2013. godine u hotelu "Kostelski buk" u Bihaću.
 Dana 09.04.2013. godine, sa početkom u 18,00 sati održat će se prva radna sjednica sastanka na kojoj će biti razmatrana dinamika donošenja Zakona o policijskim službenicima FBiH i načini njegovog usaglašavanja i harmonizacije sa zakonima koji regulišu istu oblast na kantonalnomk nivou.
 
Dana 10.04.2013. godine će se održati druga radna sjednica na kojoj će biti razmatrana pitanja međusobne saradnje i zajedničkog djelovanja Federalne uprave policija i uprava policija kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, sa akcentom na borbu protiv organizovanog i međukantonalnog kriminala.