Radni sastanak Federalnog ministra Predraga Kurteša i direktora Federalne uprave policije Dragana Lukača sa ministrima i policijskim komesarima

10.04.2013.

 

Saopštenje za javnost
Dana 9. i 10. 4. 2013. godine federalni ministar unutrašnjih poslova Predrag Kurteš i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač su u Bihaću održali dvije radne sjednice, kojima su uz kantonalne ministre unutrašnjih poslova i policijske komesare prisustvovali predstavnici OHR-a, EUSR-a i ICITAP-a.
Na prvoj radnoj sjednici je razgovarano o potrebi i načinu harmoniziranja zakona o policijskim službenicima za kantonalni nivo sa Zakonom o policijskim službenicima FBiH, odnosno Zakonom o policijskim službenicima BiH.
Ministar Kurteš je u svom izlaganju podsjetio na činjenicu da je, shodno ustavima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i kantona u Federaciji BiH, donošenje zakona o policijskim službenicima u nadležnosti parlamenata, odnosno skupština navedenih nivoa vlasti, što praktično, znači da postoji potreba i obaveza donošenja 12 zakona koji će regulisati istu oblast, ali za različite nivoe vlasti, od državnog do kantonalnog. Ističući da se ovim zakonima regulišu osnovna statusna pitanja policijskih službenika – između ostalog, način prijema u službu, procedura ocjenjivanja rezultata njihovog rada, napredovanje u službi i drugo, ministar Kurteš je naglasio potrebu usklađivanja i harmonizacije ovih propisa. Ovo je argumentovao interesom da se statusna pitanja policijskih službenika sa sva tri nivoa regulišu na istovjetan ili bar sličan način, jer je to jedan od preduslova za jačanje ukupne sigurnosne strukture kako u Federaciji BiH tako i Bosni i Hercegovini u cjelini.
Nakon rasprave prihvaćen je zajednički prijedlog ministra Kurteša i direktora Lukača da se u narednih mjesec dana izvrši usklađivanje i harmonizacija već pripremljenog teksta Zakona o policijskim službenicima FBiH sa Zakonom o policijskim službenicima BiH i da taj usaglašeni tekst  bude osnov za izradu ovog propisa za kantonalne nivoe vlasti.
Tokom druge radne sjednice razmatrano je ukupno stanje sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine i zaključeno da se isto može ocijeniti zadovoljavajućim.
Definisani su pravci daljeg unapređenja saradnje Federalne uprave policije sa kantonalnim policijskim upravama u segmentu borbe protiv organizovanog i međukantonalnog kriminala i utvrđen način zajedničkog i sinhronizovanog djelovanja radi dokumentovanja jednog broja do sada nerasvijetljenih krivičnih djela.