Radni sastanak Federalnog ministra Predraga Kurteša i direktora Federalne uprave policije Dragana Lukača sa ministrima i policijskim komesarima

Sarajevo,

22.05.2013.

 

Saopštenje za javnost 
Radni sastanak Federalnog ministra Predraga Kurteša i direktora Federalne uprave policije Dragana Lukača sa ministrima i policijskim komesarima
 
Dana 22. 5. 2013. godine federalni ministar unutrašnjih poslova Predrag Kurteš i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač su u Zavidovićima održali radni sastanak, kome su uz kantonalne ministre unutrašnjih poslova i policijske komesare prisustvovali predstavnici OHR-a, EUSR-a i ICITAP-a.
Kroz referisanje i raspravu o stanju sigurnosti na području kantona, zaključeno je da se sigurnosna situacija u Federaciji BiH može ocijeniti kao zadovoljavajuća, nakon čega su definisani pravci daljeg zajedničkog i sinhronizovanog djelovanja Federalne i kantonalnih uprava policije na dokumentovanju jednog broja do sada nerasvijetljenih krivičnih djela.
Shodno zaključku sa prethodnog sastanka, definisan je način harmonizacije zakona o policijskim službenicima za kantonalni nivo s istim zakonom za nivo Federacije BiH. U svom izlaganju, ministar Kurteš je izrazio zadovoljstvo činjenicom da su kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova podržala ideju sinhronizacije, kao i stav da će kantonalni zakoni, u najvišoj mogućoj mjeri, biti usklađeni sa Prednacrtom zakona o policijskim službenicima FBiH. On je upoznao prisutne da će Prednacrt zakona biti uskoro dostavljen Vladi Federacije BiH na razmatranje i usvajanje, nakon čega bi, u formi nacrta, trebao biti upućen Parlamentu Federacije BiH, u redovnu proceduru donošenja.
Na sastanku su, na prijedlog direktora Lukača, utvrđene obaveze i doneseni konkretni zaključci radi potpune uspostave sistema elektronske razmjene podataka između policijskih tijela i tužilaštava u BiH.