Otpravnik poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država Nikolas Hil u posjeti Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova

08.10.2013.

Otpravnik poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država Nikolas Hil u posjeti Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova

 

Otpravnik poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu Nikolas Hil, posjetio je danas Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, gdje ga je primio ministar Predrag Kurteš.

Tokom dužeg i srdačnog razgovora,  razmatrano je stanje sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine koje je minstar Kurteš ocijenjeno zadovoljavajućim, i razgovarano  o implementaciji već donesnih zakona iz nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Otpravnik poslova, gospodin Hil, je izrazio zadovoljstvo postignutim rezultatima, akcentirajući napore koje Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova ulaže s ciljem osiguranja lične i imovinske sigurnosti građana Fedracije BiH kao i naporima koje ministarstvo ulaže u procesu donošenja kvalitetnog Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH. On je istakao opredjeljenje Vlade Sjedinjenih Američkih Država, kao i Ambasade SAD u Sarajevu da nastavi sa pružanjem podrške i konkretne pomoći u funkciji jačanja ukupnog sigurnosnog ambijenta, kako na području Federacije, tako i Bosne i Hercegovine u cjelini.

Ministar Kurteš se zahvalio Vladi Sjedinjenih Američkih Država na podršci koju konstantno pruža u procesu  razvoja sigurnosnog sektora u Bosni i Hercegovini i izrazio uvjerenje da će se izuzetno uspješna saradnja Federalnog ministartva unutrašnjih poslova i Ambasade SAD u Sarajevu nastaviti, i na taj način dodatno ojačati  profesionalna osposobljenost policije na svim nivoima da se efikasno suprotstavi svim oblicima kriminala, prije svega onom sa obilježjem organizovanosti i korupcije, kao i terorizmu.