Najava održavanja zajedničkog radnog sastanka federalnog ministra unutrašnjih poslova i direktora Federalne uprave policije sa kantonalnim ministrima unutrašnjih poslova i policijskim komesarima

22.01.2014.

Dana 24. 1. 2014. godine federalni ministar unutrašnjih poslova Predrag Kurteš i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač će u Livnu  održati zajednički radni sastanak sa kantonalnim ministrima unutrašnjih poslova i policijskim komesarima u hotelu Park u 11.00 sati.

Na sastanku će se sumirati rezultati postignuti tokom 2013. godine, izvršiti analiza aktuelne sigurnosne situacije na području Federacije BiH i utvrditi konkretni modeli daljeg jačanja međusobne saradnje, posebno u segmentu zajedničkog djelovanja policije u odnosu na konkretne pojavne oblike kriminala i najteža krivična djela s obilježjem organizovanosti, terorizma i koruptivnog ponašanja, kao i druge sigurnosne izazove koji se mogu očekivati tokom 2014. godine.