Otvaranje Ureda Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Brčko Distriktu BiH

20.02.2014.

Dana 21. 2. 2014. godine u 11.00 sati, u prostorijama Centra za birački spisak, ulica Abdulaha Bukvice br. 1, federalni ministar unutrašnjih poslova gospodin Predrag Kurteš će zvanično otvoriti Ured Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine u kojem će se organizovati pružanje stručne pomoći (konsultacije, mišljenja i dr.) stanovnicima Brčko Distrikta pri sticanju entitetskog državljanstva Federacije BiH na osnovu slobodnog izbora ili promjene entitetskog državljanstva građana. Na taj način će se usluga koju pruža Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova približiti potrebama građana Brčko Distrikta, što će im omogućiti da u predviđenim rokovima ostvare svoja građanska prava. Naime, od izbora ili promjene entitetskog državljanstva ovisit će i mogućnost izlaska građana Brčko Distrikta na izbore u oktobru 2014. godine, odnosno građani koji žele biti birani moraju riješiti pitanje svog entitetskog državljanstva do sredine maja 2014. godine, a ostali građani-glasači do sredine augusta 2014. godine. Apelujemo na građane, da se za sva pitanja obrate Uredu, koji će raditi svakog petka u vremenu od 9.00 do 14.00 sati u prostorijama Ureda, ulica Abdulaha Bukvice br.1, gdje će dobiti sve informacije vezano za predmetno pitanje.