Otvoren Ured Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine

21.02.2014.

Otvoren Ured Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine
 

Danas, 21. 2. 2014. godine, federalni ministar unutrašnjih poslova Predrag Kurteš je u prisustvu gradonačelnika i članova Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, otvorio Ured Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.
Ured Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine je otvoren na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i u njemu će biti organizovano pružanje stručne pomoći stanovnicima Distrikta pri sticanju entitetskog državljanstva Federacije BiH.
Građani Distrikta imaju zakonom dato pravo na slobodan izbor ili promjenu entitetskog državljanstva. Zahtjeve u odnosu na sticanje entitetskog državljanstva Federacije Bosne i Hercegovine dužno je riješiti Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, čime se stvaraju uslovi i mogućnost izlaska tih građana na izbore planirane za oktobar 2014. godine. Građanima koji žele biti birani, pitanje entitetskog državljanstva mora biti riješeno do sredine maja, a građanima – glasačima do sredine augusta 2014. godine.
Građani Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine se za sva pitanja koja su uvezi sa ostvarivanjem prava na izbor ili promjenu entitetskog državljanstva mogu obratiti Uredu koji će raditi svakog petka u vremenu od 09.00 do 14.00 sati, u prostorijama Odjela za javni registar Vlade Brčko Distrikta BiH u Brčkom, Abdulaha Bukvice broj 1. Pružanje stručne pomoći građanima u Uredu će vršiti državni službenici i namještenici koji u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova direktno rade na rješavanju zahtjeva građana Brčko Distrikta za sticanje ili promjenu entitetskog državljanstva.