RADNI SASTANAK FEDERALNOG MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA I DIREKTORA FEDERALNE UPRAVE POLICIJE SA KANTONALNIM MINISTRIMA UNUTRAŠNJIH POSLOVA I POLICIJSKIM KOMESARIMA

23.04.2014.

 Dana 25. 4. 2014. godine u Mostaru će se održati zajednički radni sastanak federalnog ministra unutrašnjih poslova i direktora Federalne uprave policije sa kantonalnim ministrima unutrašnjih poslova i policijskim komesarima.

Na sastanku će biti razmatran Izvještaj o stanju sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine u prvom tromjesečju tekuće godine, kao i pitanje uspostave Jedinstvenog centralnog registra u sklopu implementacije Zakona o matičnim knjigama FBiH u roku određenom Zakonom.