Susret ministra FMUP-a Kurteš Predraga i Ambasadora Republike Turske u Sarajevu Ahmeta Yildiza

05.05.2014.

Ambasador Republike Turske u Sarajevu Ahmet Yildiz boravio je danas u posjeti Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, gdje ga je primio ministar Predrag Kurteš.

U dužem, srdačnom razgovoru, ministar Kurteš je istakao zahvalnost za pomoć i podršku koju Republika Turska konstantno pruža Bosni i Hercegovini na njenom putu ka evroatlantskim integracijama, posebno akcentirajući ulogu i napore Turske na povezivanju država u regionu. On se zahvalio ambasadoru Yildizu na pomoći koju je Ambasada Republike Turske pružila u realizaciji niza projekata koji imaju za cilj jačanje policijske strukture u Bosni i Hercegovini, kako kroz razne edukacije tako i pružanjem materijalne pomoći policijskim agencijama, između ostalih i Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova.

Ambasador Yildiz i ministar Kurteš su utvrdili modalitete konkretne pomoći Republike Turske operativnim policijskim snagama u Federaciji Bosne i Hercegovine koji će u narednom periodu biti realizovani putem Predstavništva Turske uprave za međunarodnu saradnju i razvoj – TIKA,  za Bosnu i Hercegovinu.

Ambasador  je iskazao najviše ocjene naporima koje Ministarstvo ulaže radi jačanja sigurnosnog ambijenta na području Federacije BiH, posebno ističući opredijeljenost ministra da svojim djelovanjem pruži svu potrebnu podršku operativnim policijskim snagama Ministarstva u borbi protiv svih oblika kriminala.

Izražavajući zahvalnost za učinjenu posjetu i sve što je Turska do sada učinila i planira učiniti za Bosnu i Hercegovinu, ministar Kurteš je naglasio da saradnja i partnerski odnos između FMUP-a i Amabasade Republike Turske u Sarajevu predstavljaju zajedničko i trajno opredjeljenje koje nema alternativu.