Federalni ministar unutrašnjih poslova Predrag Kurteš dobitnik visokog priznanja Evropskog pokreta u BiH

06.05.2014.


SAOPćENJE ZA JAVNOST

Evropski pokret u Bosni i Hercegovini je obavijestio Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova o odluci da se ovogodišnje „Priznanje u kategoriji Političko-društveni odgovoran partner u procesu evroatlantskih integracija“ dodijeli federalnom ministru unutrašnjih poslova Predragu Kurtešu.
 
U obrazloženju se navodi da je ministar Kurteš jedan od rijetkih u Bosni i Hercegovini u čijem se radu vide konzistentni rezultati važni za ličnu i imovinsku sigurnost građana Federacije BiH i Bosne i Hercegovine u cjelini, a koji su bazirani na primjeni i poštivanju evropskih standarda za ovu oblast.
 
Kao potvrda ove konstatacije navode se intenzivne aktivnosti Ministarstva na pripremi Prijedloga zakona o unutrašnjim poslovima FBiH, čijim će se skorim usvajanjem u Parlamentu Federacije BiH značajno ojačati zakonski okvir za oblast unutrašnjih poslova u Federaciji BiH, a samim tim i sigurnosna struktura Bosne i Hercegovine u cjelini. Navedeni zakon je u potpunosti usaglašen sa standardima Evropske unije, što je eksplicitno potvrđeno od strane visokog predstavnika u BiH na sastanku ambasadora članova PiC-a. Tom prilikom je ministru Kurtešu iskazano priznanje i zahvalnost za  stručnost, profesionalizam i kooperativnost ispoljenu u procesu donošenja ovog izuzetno važnog zakona.
 
Donošenje i implementaciju Zakona o matičnim knjigama FBiH, čijom primjenom su građani Federacije BiH po prvi put u prilici da izvode i uvjerenja iz matičnih knjiga bez roka trajanja dobiju u bilo kojem matičnom uredu, bez obzira na mjesto prebivališta, što je predstavljalo jedan od uslova postavljen u Mapi puta za pristup Bosne i Hercegovine evroatlantskim integracijama, Evropski pokret u BiH prepoznaje kao značajan doprinos Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i ministra Kurteša osobno procesu pristupa naše države Evropskoj uniji.
 
Evropski pokret u BiH pozdravlja i podržava napore i aktivnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova  koje rezultiraju značajnim uštedama, čiji se iznosi procjenjuju na više stotina hiljada KM, a odnose se na neutrošena sredstva koja su se nalazila, direktno, na raspolaganju ministru Kurtešu u toku njegovog mandata.
 
Ove, kao i niz drugih aktivnosti, posebno onih koje se tiču implementacije Poglavlja 23 i 24, s akcentom na jačanju zakonskog okvira za borbu protiv kriminala s obilježjem organizovanosti i koruptivnog ponašanja, koje se realizuju u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske, samo su neki od argumenata koji su navedeni kao razlozi uručivanja ovog prestižnog priznanja Evropskog pokreta u BiH ministru Kurtešu.
 
Visoko priznanje Evropskog pokreta za BiH će Federalnom ministru unutrašnjih poslova Predragu Kurtešu biti uručeno 7. maja u Sarajevu, na Svečanoj akademiji Evropskog pokreta u BiH, povodom obilježavanja Dana Evrope, a koja će se održati pod visokim pokroviteljstvom predsjedavajućeg Predsjedništva BiH gospodina Bakira Izetbegovića, u hotelu „Hollywood“, Ilidža, sa početkom u 11,40 sati.