Ministar Kurteš i direktor Lukač posjetili Posavski kanton/županiju

18.05.2014.

 
SAOPćENJE ZA JAVNOST
 
Danas, 18. 5. 2014. godine, Federalni ministar unutrašnjih poslova Predrag Kurteš i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač su posjetili Posavski kanton/županiju, gdje su, u Orašju, od strane Predsjednika Vlade Županije Posavske Marijana Oršolića upoznati o trenutnoj situaciji vezanoj za posljedice poplava na ovom području.  
Stanje na terenu je ocijenjeno složenim, posebno u kontekstu popuštanja dijela nasipa prema rijeci Savi na nekoliko lokacija na području općine Orašje, što zahtijeva dodatne napore u zaštiti života ljudi i imovine. Predsjednik Vlade Oršolić je zahvalio ministru i direktoru Federalne uprave policije na do sada upućenoj pomoći, posebno u kontekstu angažovanja dijela Specijalne policijske jedinice na odbrani ovog područja od posljedica prirodne katastrofe koja ih je zadesila.
Ministar Kurteš i direktor Lukač su izrazili spremnost da Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i operativni policijski sastav nastave konkretno pomagati, kako u odbrani naseljenih područja od daljeg prodiranja vode, tako i sa aktivnostima koje će slijediti kada se voda povuče. KRAJ.