Dan policije Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,

01.07.2014.

SAOPćENJE ZA JAVNOST
 
Shodno odluci o načinu obilježavanja Prvog jula, Dana policije Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, danas je u Domu policije u Sarajevu održana zajednička radna sjednica kolegija Federalnog ministra unutrašnjih poslova i direktora Federalne uprave policije.
čestitajući praznik svim policijskim službenicima, državnim službenicima i namještenicima Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u cjelini, ministar Predrag Kurteš se osvrnuo na rezultate koje je Ministarstvo realizovalo u protekloj godini, te kao najznačajnije posebno  istakao završetak procesa implementacije Zakona o matičnim knjigama FBiH stavljanjem Jedinstvenog centralnog matičnog registra u operativnu funkciju, kao i usvajanje Prijedloga zakona o unutrašnjim poslovima FBiH u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH.
U svom obraćanju, direktor Lukač je podsjetio na aktivnosti Federalne uprave policije, posebno u kontekstu sprječavanja slučajeva  eskalacije nasilja iskazanih  tokom protesta iz februara ove godine, kao i angažmana policijskih službenika u spašavanju ljudi i imovine na područjima Federacije Bosne i Hercegovine  koja su bila pogođena nedavnim katastofalnim poplavama.
Deset policijskih službenica i službenika su primili rješenja o unapređenju u viši policijski čin, koja im je uručio direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač.
Istoga dana, federalni ministar unutrašnjih poslova i direktor Federalne uprave policije su položili vijenac na spomen ploču poginulim policajcima u sjedištu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. KRAJ.