ZAKON O UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, PISMO VISOKOG PREDSTAVNIKA ZA BiH POVODOM USVAJANJA PRIJEDLOGA OVOG ZAKONA NA SJEDNICI PREDSTAVNIčKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

06.07.2014.

Na svojoj 31. sjednici  koja je održana  25. 6. 2014. godine, Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, je prihvatio Prijedlog zakona o unutrašnjim poslovima Federacije BiH, pripremljen od strane Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Prijedlog ovog zakona koji predstavlja najznačajniji sistemski zakonski akt u  oblasti unutrašnjih poslova za nivo Federacije Bosne i Hercegovine, očekuje potvrđivanje u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, nakon čega će stupiti na snagu.

Tim povodom, Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, Njegova Ekselencija Dr. Valentin Incko je Federalnom ministru unutrašnjih poslova gospodinu Predragu Kurtešu dostavio pismo u kojem se između ostalog kaže:

„Poštovani ministre Kurteš,

Želio bih iskoristiti ovu priliku i izraziti moju iskrenu zahvalnost za odličnu saradnju koju ste nam ukazali Vi i Vaše ministarstvo u procesu razvijanja novog Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine, kojim se dalje učvršćuje  operativnoi finansijski nezavisna Federalna uprava policije. Institucionalna nezavisnost omogućava efikasniji i profesionalniji rad policije i služi kao efikasna barijera protiv neprimjerenog političkog uticaja na rad policije.

Ogromna podrška ovom zakonskom tekstu koja se mogla vidjeti prilikom usvajanja Prijedloga zakona u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prošle sedmice, još je jedan dokaz liderstva koje ste pokazali u ovom važnom zakonskom ostvarenju.

Biće mi drago da se naša saradnja i dalje nastavi i još jednom Vam se zahvaljujem za pokazano liderstvo i profesionalizam.“

S obzirom da je pripremu i donošenje novog Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije BiH, prije tri godine,  označio kao osnovni prioritet svog četvorogodišnjeg mandata, ministar Kurteš citirano pismo  Visokog predstavnika tumači kao još jednu potvrdu da je  Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova pripremlo kvalitetan zakonski tekst, čijim će potvrđivanjem u Domu naroda, Federacija Bosne i Hercegovine dobiti kvalitetan i na evropskim standardima baziran zakon, čijom primjenom će se značajno ojačati zakonski okvir za oblast unutrašnjih poslova u Federaciji, ali i Bosni i Hercegovini u cjelini.