Održan sastanak entitetskih ministara unutrašnjih poslova i predstavnika policijskih agencija na državnom nivou

Banja Luka,

13.05.2015.

 Banja Luka, 13. maj/svibanj 2015. – Danas je u Banjoj Luci održan sastanak predstavnika policijskih agencija na entitetskom i državnom nivou na kojem su pored federalnog ministra unturašnjih poslova Aljoše čampare i direktora Federalne uprave policije Dragana Lukača, učestvovali i predstavnici MUP-a Republike Srpske, Ministarstva sigurnosti BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu BiH, Granične policije BiH i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Na sastanku su doneseni zaključci:
·         Ministri i direktori bezbjednosnih stuktura u BiH su se usaglasili da terorizam i ekstremizam predstavlјaju prijetnju po bezbjednost građana i imovine u BiH.
 
·         Stoga je potrebno da sve bezbjednosne strukture u BiH usmjere svoje zajedničke napore u borbu protiv terorizma i ekstremizma kroz intenzivniju saradnju i međusobnu pravovremenu razmjenu informacija.
 
·         Zbog činjenice da na stranim ratištima učestvuju državlјani iz BiH, te da njihov povratak u BiH predstavlјa stvarnu prijetnju po jačanje ekstremizma i novih terorističkih akata, potrebno je intenzivirati napore na njihovom procesuiranju u skladu sa važećim propisima.
 
·         Velike količine ilegalnog oružja koje lako završava u rukama potencijalnih terorista, ekstremista i kriminalnih grupa što predstavlјa veliki problem u čije rješavanje je potrebno uložiti dodatne napore u cijeloj BiH.
 
·         Kako rastu mogućnosti društvenih mreža za vrbovanje i regrutovanje potencijalnih terorista, te njihovu međusobnu komunikaciju, akcenat u radu bezbjednosnih struktura treba staviti i na ovu oblast.
 
·         Učesnici sastanka očekuju značajnu obavještajnu podršku od Obavještajno bezbjednosne agencije kao servisa svih policijskih struktura u borbi protiv terorizma, ekstremizma i svih drugih oblika kriminala.
 
·         Ministri i direktori bezbjednosnih struktura su pozvali na snažniju osudu terorizma i ekstremizma i svakog pokušaja radikalizacije, te podršku radu bezbjednosnih organa od strane svih građana BiH.
 
·         Aktivnosti bezbjednosnih organa nisu usmjerene ni prema kom narodu, već policijske strukture rade na prevenciji ekstremizma, terorizma i svih vidova kriminala štiteći lјudska prava svih građana BiH. Učesnici sastanka su uputili poziv građanima za saradnju, te na mir i toleranciju, i pozvali na sprečavanje širenja dezinformacija i odbacivanje jezika mržnje.
 
·         Ministri i direktori bezbjednosnih struktura su zajednički zaklјučili da je potrebno odmah aktivirati Udarnu grupu kao i Operativnu grupu za borbu protiv terorizma u punom kapacitetu.
 
·         Kada je u pitanju bezbjednost predstojećih skupova visokog rizika, dolazak pape u BiH i obilјežavanje komemoracije u Srebrenici, učesnici su se dogovorili da će intenzivirati saradnju i koordinaciju u radu i djelovanju policijskih struktura kako bi se eliminisale sve potencijalne prijetnje po bezbjednost i skupovi obezbijedili na najbolјi mogući način.