Ministar Čampara i direktor Lukač posjetili MUP Tuzlanskog kantona i MUP Posavskog kantona/županije

Orašje,

21.05.2015.

 SAOPćENJE ZA JAVNOST

Orašje, 21. maj/svibanj, 2015. - Federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač posjetili su danas MUP Tuzlanskog kantona, gdje ih je primio ministar Alen Gadžo i MUP Posavskog kantona/županije, gdje su ih primili ministar Meho Delić i policijski komesar Marijan Mikić.
  
Na sastancima je razgovarano o stanju u oblasti sigurnosti na područjima ovih kantona te o jačanju svih policijskih kapaciteta na nivou Federacije BiH. Prezentirane su aktivnosti koja ministarstva provode u skladu sa svojim nadležnostima. Na osnovu iznijetih parametara zaključeno je da se stanja sigurnosti u oba kantona mogu ocijeniti kao zadovoljavajuća. Razgovarano je i o preduzimanju sigurnosnih mjera prilikom predstojeće posjete pape Franje Bosni i Hercegovini.
 
Ministar Čampara i direktor Lukač  iskazali su potrebu da kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova svoje zakone o unutrašnjim poslovima i zakone o policijskim službenicima zasnivaju na principima federalnog zakona, čime bi se omogućila harmonizacija zakona, uz istovremeno očuvanje njihovih nadležnosti i unutrašnje organizacije, pri čemu je posebno apostrofiran zakon o policijskim službenicima.  
Ministri Gadžo i Delić, kao i policijski komesar Mikić upoznali su federalnog ministra i direktora o stanju u oblasti materijalno-tehničke opremljenosti te su definisani pravci daljnjeg unapređenja saradnje i zajedničkog djelovanja Federalnog minstarstva untrašnjih poslova, Federalne uprave policije i kantonalanih ministarstava unutrašnjih poslova u borbi protiv terorizma, organizovanog i međukantonalnog kriminala.KRAJ.