Potpisan Memorandum o jačanju policijske saradnje između Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Federalne uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske

Banja Luka,

08.07.2015.

 SAOPćENJE ZA JAVNOST

Banja Luka, 8. juli/srpanj, 2015. - Federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara, direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač potpisali su danas u Banjoj Luci Memorandum o jačanju policijske saradnje.  

Prije potpisivanja Memoranduma održan je kraći sastanak u Kabinetu ministra MUP-a Republike Srpske Dragana Lukača gdje je razgovarano o sigurnosnim mjerama koje se poduzimaju povodom obilježavanja 20. godišnjice genocida u Srebrenici. Konstatovano je da sve aktivnosti vezane za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici teku po planu i bezbjedno. 

Nakon sastanka upriličeno je potpisivanje Memoranduma u kojem su se potpisnici usaglasili da će radi ostvarivanja saradnje, usmjerene na sprečavanje, rješavanje i istrage svih krivičnih djela, a posebno krivičnih djela koja imaju obilježja međuentiteskog kriminala, organizovanog kriminala, krivičnih djela terorizma i ekstremizma, krivičnih djela koja se odnose na neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, kako je definisano krivičnim zakonom, te saznanja o ugroženosti štićenih ličnosti, međusobno razmjenjivati informacije.

Svrha Memoranduma o jačanju policijske saradnje je uspostavljanje efikasnijih oblika saradnje u oblasti borbe protiv svih pojavnih oblika kriminaliteta i poboljšanje zaštite ličnosti koje se posebno osiguravaju na teritoriji Bosne i Hercegovine, međusobna policijska obuka, razmjena informacija i razmjena policijskih iskustava u radu policije. KRAJ.