Promovirana XXV generacija kadeta Policijske akademije FMUP-a

Sarajevo,

18.11.2015.

 SAOPćENJE ZA JAVNOST

Sarajevo, 18. novembar/studeni 2015. – Danas je na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova promovirana XXV (dvadeset peta) generacija kadeta.
Polaznici, njih 249, su proteklih dvanaest mjeseci pohađali osnovnu policijsku obuku te stekli čin „policajac“. Obuka se sastojala od tri faze, a obuhvatila je osnovnu obradu dvanaest nastavnih cjelina. Prva faza edukacije je obuhvatala teorijsku nastavu s praktičnim vježbama i situacijsku nastavu, u trajanju od 1005 nastavnih sati. Druga faza u trajanju od 680 nastavnih sati praktične obuke i treća faza je sistematizacija gradiva i situaciona nastava  te polaganje završnog ispita.
Cilj obuke je usvajanje neophodnog znanja za policijskog službenika, savladavnje vještina rukovanja vatrenim oružjem, osnove kriminalistike, bezbjednosti saobraćaja i ostali predmeti iz Nastavnog plana i programa Policijske akademije koji će pomoći u samostalnom osposobljavanju kadeta za rad u policiji.
Na svečanoj promociji kadeta pristunima se obratio ministar Čampara koji je istakao značaj Policijske akademije FMUP-a kao jednu od najvažnijih institucija u našem policijskom sistemu, koja ima za cilj da doprinese razvoju savremene, demokratske policijske strukture koja počiva na međusobnom povjerenju policije i građana.
Pored ministra pristunima su se obratili i gospodin Nurset Beširević, vršioc dužnosti direktora Policijske akademije FMUP-a koji je naglasio da se izvođenjem praktičnih vježbi i situacione nastave kadeti osposobljavaju za primjenu policijskih ovlaštenja i izvršavanje zadataka sa kojima se mogu susresti u svakodnevnom poslu. Zatim se u ime XXV generacije polaznika prisutnima obratio kadet Anes Mešetović i zahvalio se na izvrsnoj obuci koja im je omogućena i koja će im pomoći da stečeno znanje primjene u praksi.
Nakon uvodnih obraćanja ministar je, zajedno sa gospodinom Nusretom Beširevićem i policijskim komesarima KMUP-ova Sarajevo, Travnik, Zenica, Bihać i Tuzla, podijelo diplome trećem vodu za ostvarene najbolje rezultate tokom obuke.
Promociji su također prisustvovali potpredsjednik Federacije BiH Milan Dunović, kantonalni premijeri, ministri, rukovodioci policijskih agencija i mnogi drugi. (KRAJ)